KİTAPLARIM

1- İngilizce - Türkçe Ansiklopedik Denizcilik Sözlüğü,

Bu sözlüğün amaçlarından biri denizcilere ve denizci olmayanlara denizle ilgili genel kültür vermektir. Sözlüğün dilinin bütün kuşaklar tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla bugün söylenen ve yazılan Türkçe ile beraber eski deyimleri de kullanmayı doğru buldum. Eski kuşak ile yeni kuşak arasında köprü görevi gören bizim kuşağın bu görevini de yerine getirdiğim kanısındayım.

2- Türkçe - İngilizce Ansiklopedik Denizcilik Sözlüğü,

Sözlüğün ana denizcilik konularında, Türkçe - İngilizce - Türkçe Açıklamalı olarak hazırlanmasından amaç, sözlüğün gerektiğinde Türkçeden Türkçe'ye bir sözlükmüş gibi kullanılmasını sağlamak içindir. Bu nedenle iki sözlük bir arada oluşmuş bulunmaktadır.

3- Deniz Ticareti,

Bu kitabımı, gemi adamlarını sürekli olarak eğitilmelerine inanan ve bunu gemilerinde uygulayan Sayın Asaf GÜNERİ'ye ithaf ediyorum.

4- Ticaret Gemileri Gemiciliği,

Bu kitabımı, Doğu Karadeniz'de limanlar yapılmadan önce limanlarda demirleyen gemilerden çaparları ile yük alıp veren cefakâr Çaparcılara adıyorum.